Uniunea Europeană RoHS Cert

scurta introducere

RoHS este un standard obligatoriu stabilit de legislația Uniunii Europene și titlul său complet este directiva privind substanțele periculoase care restricționează utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Standardul a fost implementat oficial de la 1 iulie 2006. Este folosit în principal pentru reglementează standardele de materiale și proces ale produselor electrice și electronice pentru a le face mai favorabile sănătății umane și protecției mediului. Standardul urmărește eliminarea plumbului, mercurului, cadmiului, cromului hexavalent, bifenilii polibromurați și difenil eterii polibromurați din produsele electrice și electronice.

core_icons8